Právní služby

Obchodní právo

 • Smluvní agenda od vypracování návrhů smluv a obchodních podmínek, účasti při jednání stran o obsahu smlouvy až po úpravy smluv předložených druhou smluvní stranou tak, aby bylo dosaženo rozumného a bezpečného kompromisu pro obě strany;
 • sporná agenda s primárním cílem dosažení mimosoudního řešení sporů, ale i efektivní zastupování před soudy i rozhodci;
 • zakládaní, přeměny i likvidace společností, dispozice s podíly, členskými právy a akciemi, zpracovávání due dilligence;
 • poskytování komplexního servisu orgánům společnosti;
 • pravidelný monitoring právních předpisů a školení odpovědných zaměstnanců a členů orgánů společnosti;
 • zpracování Corporate Compliance programů a s tím související školení.

 

Občanské právo

 • Vypracování návrhů smluv, úpravy smluv předložených druhou smluvní stranou;
 • zastupování účastníků před soudy i rozhodci;
 • právní pomoc společenstvím vlastníků jednotek.

 

Nemovité věci

 • Právo stavební – poskytování právního poradenství stavebním úřadům, zastupování účastníků stavebního řízení;
 • právo občanské – sepis smluv, jejichž předmětem jsou jak závazková, tak věcná práva k nemovitým věcem, vztahy mezi spoluvlastníky, agenda související s investicemi do nemovitých věcí, sporná agenda.

 

Insolvence

 • Zastupování klientů v pozici insolvenčního dlužníka nebo insolvenčního věřitele, podávání přihlášek, poradenství při oddlužení, právní zastoupení ve všech fázích insolvenčního řízení.

 

Poučení

 • Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.