Naši lidé

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokát

portret

uhlirova@pravnizastupce.cz, tel. +420 731 037 288

V rámci své advokátní praxe se specializuje na mezinárodní právo soukromé a podílí se také na zastupování klientů před evropskými institucemi. Právní poradenství poskytuje též v oblasti práva obchodního a občanského. Dlouhodobě poskytuje poradenství v právu nemovitých věcí, a to jak v rovině soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Více než 10 let spolupracuje s řadou stavebních úřadů, kterým poskytuje právní pomoc, zpracovává právní stanoviska a analýzy.

Je členem Jednoty českých právníků a České společnosti pro stavební právo.

Pavlína Uhlířová absolvovala v letech 1998 2003 Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2010 složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity, obor mezinárodní právo soukromé, obhájila rigorózní práci na téma „Franchising v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr. V roce 2015 absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doktorandské studium, obhájila disertační práci na téma: „Postavení osoby neznámého pobytu ve světle Nařízení Brusel I“ a získala titul Ph.D.

Praxe:

 • od ledna 2016 samostatný advokát
 • od ledna 2007 do prosince 2015 advokát ve Společné advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři, se zaměřením na obchodně právní, občansko právní a mezinárodně obchodní smluvní i spornou agendu a právo stavební
 • od června 2003 do prosince 2006 advokátní koncipient ve Společné advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři
 • od září 2002 do května 2003  praxe v advokátní kanceláři Muzikář, Odehnal v.o.s., generální praxe se zaměřením na mezinárodní právo soukromé, právo evropských společenství, obchodní právo a občanské právo

Publikační a přednášková činnost:

 • články pro laickou a odbornou veřejnost o stavebním právu, zejména na webových stránkách living.cz
 • články pro IT specialisty, zejména na webových stránkách freedivision.com
 • školení zaměstnanců a členů statutárních orgánů zaměřené na občanské právo a obchodní právo
 • zavádění compliance programů a s tím spojené školení zaměstnanců a členů statutárních orgánů
 • školení úředních osob zaměřené na právo občanské
 • publikace Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle Nařízení Brusel I bis vydaná v roce 2019 nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s.

 

Mgr. Kateřina Mrkvová, advokát

image_2020-02-05_09-15-17mrkvova@pravnizastupce.cz, tel. +420 724 604 789

Kateřina Mrkvová se v rámci své praxe specializuje zejména na právo trestní a rodinné; v rámci práva trestního zastupuje jako obhájce obviněné, ale také často vystupuje na straně poškozených jakožto zmocněnec. V rodinných věcech poskytuje služby především v otázkách opatrovnických řízení, rozvodu i vypořádání společného jmění manželů. Má také řadu zkušeností s oběťmi trestných činů, především oběťmi domácího násilí.

Kateřina Mrkvová absolvovala v letech 2011-2016 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2019 úspěšně složila advokátní zkoušky.

Praxe

 • od května 2015 do září 2016: advokátní asistent, advokátní kancelář JUDr. Lucie Hrdé;
 • od září 2016 do prosince 2017: advokátní koncipient, advokátní kancelář JUDr. Lucie Hrdé;
 • od ledna 2018 do listopadu 2019: advokátní koncipient, advokátní kancelář AK Hrdá s.r.o.;
 • od prosince 2019 zaměstnána u JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.;
 • od ledna 2020: samostatný advokát.

Hovoří anglicky a španělsky.

 

Mgr. Eva Reicheltová, advokátní koncipient

reicheltova@pravnizastupce.cz, tel. + 420 776 765 586

Eva Reicheltová se v rámci své praxe specializuje zejména na správní právo a problematiku společenství vlastníků jednotek. V rámci správního práva se věnuje především právu stavebnímu a oblasti správního trestání (přestupky). Zkušenosti má taktéž v oblasti práva občanského.

Eva Reicheltová absolvovala v letech 2003-2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Praxe

 • od října 2020 – zaměstnána jako advokátní koncipient u JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph. D.
 • od září 2015 doposud – externí přednášející předmětu Správní právo a veřejná správa, ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
 • od října 2009 do června 2017 – právník, Úřad městské části Praha 4, odd. přestupků
 • od května 2008 do září 2009 – právní praktikant, Exekutorský úřad pro Prahu 9, JUDr. Milan Usnul
 • od září 2007 do prosince 2007 – právní praktikant, Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování

Hovoří anglicky.