Naši lidé

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokát

portret

uhlirova@pravnizastupce.cz, tel. +420 731 037 288

V rámci své advokátní praxe se specializuje na mezinárodní právo soukromé a podílí se také na zastupování klientů před evropskými institucemi. Právní poradenství poskytuje též v oblasti práva obchodního a občanského. Dlouhodobě poskytuje poradenství v právu nemovitých věcí, a to jak v rovině soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Více než 10 let spolupracuje s řadou stavebních úřadů, kterým poskytuje právní pomoc, zpracovává právní stanoviska a analýzy.

Je členem Jednoty českých právníků a České společnosti pro stavební právo.

Pavlína Uhlířová absolvovala v letech 1998 2003 Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2010 složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity, obor mezinárodní právo soukromé, obhájila rigorózní práci na téma „Franchising v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr. V roce 2015 absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doktorandské studium, obhájila disertační práci na téma: „Postavení osoby neznámého pobytu ve světle Nařízení Brusel I“ a získala titul Ph.D.

Praxe:

 • od ledna 2016 samostatný advokát
 • od ledna 2007 do prosince 2015 advokát ve Společné advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři, se zaměřením na obchodně právní, občansko právní a mezinárodně obchodní smluvní i spornou agendu a právo stavební
 • od června 2003 do prosince 2006 advokátní koncipient ve Společné advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři
 • od září 2002 do května 2003  praxe v advokátní kanceláři Muzikář, Odehnal v.o.s., generální praxe se zaměřením na mezinárodní právo soukromé, právo evropských společenství, obchodní právo a občanské právo

Publikační a přednášková činnost:

 • články pro laickou a odbornou veřejnost o stavebním právu, zejména na webových stránkách living.cz
 • články pro IT specialisty, zejména na webových stránkách freedivision.com
 • školení zaměstnanců a členů statutárních orgánů zaměřené na občanské právo a obchodní právo
 • zavádění compliance programů a s tím spojené školení zaměstnanců a členů statutárních orgánů
 • školení úředních osob zaměřené na právo občanské

 

Mgr. Matouš Vrběcký, advokátní koncipient

portretvrbecky@pravnizastupce.cz, +420 606 786 406

Matouš Vrběcký se v rámci své koncipientské praxe specializuje zejména na smluvní právo občanské i obchodní; podílí se na vypracovávání smluv jak pro podnikatelské, tak pro nepodnikatelské subjekty. Zkušenosti má taktéž v oblasti práva obchodních korporací, zejména pokud jde o kapitálové obchodní společnosti. Zaměřuje se rovněž na problematiku věcných práv, a to především k nemovitým věcem. Zkušenosti má též v oboru práva k nehmotným statkům, a to jak v oblasti autorského práva, tak v oblasti práv průmyslového vlastnictví.

Matouš Vrběcký absolvoval v letech 2011–2016 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Praxe

 • od října 2016 – advokátní koncipient, advokátní kancelář JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.
 • od února 2014 do října 2016 – praxe u JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.

Hovoří rusky, anglicky a francouzsky.

 

Tereza Ciupková, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Tereza

ciupkova@pravnizastupce.cz

Tereza Ciupková je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Zabývá se zejména mezinárodním a cizineckým právem a ochranou základních lidských práv. V rámci svého studia absolvovala stáž na Velvyslanectví České republiky v Chile a rok na Universidad de Córdoba ve Španělsku.

 

Praxe

 • od srpna 2018 – praxe v advokátní kanceláři JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.
 • od února 2018 do března 2018 – stáž na Velvyslanectví České republiky v Chile

Hovoří španělsky, anglicky, italsky a německy.

 

Pavel Sýkora, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy

sykora@pravnizastupce.cz

Pavel Sýkora je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se o občanské právo (mimosoudní řešení sporů), obchodní právo a volební právo. V minulosti se zúčastnil výjezdního semináře pořádaného fakultou a v seminární práci se zabýval tématem veřejného ochránce práv. Je členem akademického spolku Common Law Society a v minulosti se podílel na organizaci několika setkání členů právnické obce.

Hovoří anglicky a francouzsky.