Naši lidé

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokát

portret

uhlirova@pravnizastupce.cz, tel. +420 731 037 288

V rámci své advokátní praxe se specializuje na mezinárodní právo soukromé a podílí se také na zastupování klientů před evropskými institucemi. Právní poradenství poskytuje též v oblasti práva obchodního a občanského. Dlouhodobě poskytuje poradenství v právu nemovitých věcí, a to jak v rovině soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Více než 10 let spolupracuje s řadou stavebních úřadů, kterým poskytuje právní pomoc, zpracovává právní stanoviska a analýzy.

Je členem Jednoty českých právníků a České společnosti pro stavební právo.

Pavlína Uhlířová absolvovala v letech 1998 2003 Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2010 složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity, obor mezinárodní právo soukromé, obhájila rigorózní práci na téma „Franchising v mezinárodním právu soukromém“ a získala titul JUDr. V roce 2015 absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doktorandské studium, obhájila disertační práci na téma: „Postavení osoby neznámého pobytu ve světle Nařízení Brusel I“ a získala titul Ph.D.

Praxe:

 • od ledna 2016 samostatný advokát
 • od ledna 2007 do prosince 2015 advokát ve Společné advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři, se zaměřením na obchodně právní, občansko právní a mezinárodně obchodní smluvní i spornou agendu a právo stavební
 • od června 2003 do prosince 2006 advokátní koncipient ve Společné advokátní kanceláři Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři
 • od září 2002 do května 2003  praxe v advokátní kanceláři Muzikář, Odehnal v.o.s., generální praxe se zaměřením na mezinárodní právo soukromé, právo evropských společenství, obchodní právo a občanské právo

Publikační a přednášková činnost:

 • články pro laickou a odbornou veřejnost o stavebním právu, zejména na webových stránkách living.cz
 • články pro IT specialisty, zejména na webových stránkách freedivision.com
 • školení zaměstnanců a členů statutárních orgánů zaměřené na občanské právo a obchodní právo
 • zavádění compliance programů a s tím spojené školení zaměstnanců a členů statutárních orgánů
 • školení úředních osob zaměřené na právo občanské

 

JUDr. Karel Stejskal, LL.M., advokát

portretstejskal@pravnizastupce.cz, tel. +420 721 900 182

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, smluvní agendu a právo nemovitých věcí. Má zkušenosti s vnitrostátní aplikací práva Evropské unie, zastupováním klientů u Evropského soudu pro lidská práva, právem IT systémů a rovněž s obhajobou ve věcech hospodářských trestných činů.

Karel Stejskal absolvoval v letech 2004–2009 Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. V roce 2010 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě UK, obor trestní právo, obhájil rigorózní práci na téma „Vražda a zabití podle trestního zákoníku“ a získal titul JUDr. V roce 2013 složil závěrečnou zkoušku z práva EU a počítačového práva na Queen Mary University of London, obhájil disertaci na téma „Member States‘ Liability for Breach of EU Law Committed by Constitutional Courts“ a získal titul LL.M.

Praxe:

 • od srpna 2014 samostatný advokát
 • 2009–2014 advokátní koncipient, Společná advokátní kancelář Balcar, Hrouzek, Veselý a partneři

Hovoří anglicky, rusky a čínsky.

 

Mgr. Matouš Vrběcký, advokátní koncipient

portretvrbecky@pravnizastupce.cz, +420 606 786 406

Matouš Vrběcký se v rámci své koncipientské praxe specializuje zejména na smluvní právo občanské i obchodní; podílí se na vypracovávání smluv jak pro podnikatelské, tak pro nepodnikatelské subjekty. Zkušenosti má taktéž v oblasti práva obchodních korporací, zejména pokud jde o kapitálové obchodní společnosti. Zaměřuje se rovněž na problematiku věcných práv, a to především k nemovitým věcem. Zkušenosti má též v oboru práva k nehmotným statkům, a to jak v oblasti autorského práva, tak v oblasti práv průmyslového vlastnictví.

Matouš Vrběcký absolvoval v letech 2011–2016 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Praxe

 • od října 2016 – advokátní koncipient, advokátní kancelář JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.
 • od února 2014 do října 2016 praxe u JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.

Hovoří rusky, anglicky a francouzsky.

 

Adéla Marešová, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy

portretmaresova@pravnizastupce.cz

Adéla Marešová je studentkou 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se především o právo trestní, evropské, ústavní a problematiku ochrany lidských práv. Vedle studia je zapojena do programu Street law PF UK, kde organizuje právní workshopy pro široké spektrum zájemců, zejména se specializuje na právní poradenství a zvyšování právní gramotnosti příslušníků romské menšiny.

 

Praxe

 • od listopadu 2016 – praxe v advokátní kanceláři JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.
 • srpen 2016 – stáž na Ústavním soudě
 • od září 2014 do února 2015 – praxe v kanceláři insolvenčního správce JUDr. Michala Mareše

Hovoří anglicky, francouzsky.